6. kongres nastavnika matematike RH

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
15.03.2014.

Rok za dostavljanje radova
15.03.2014.

Rok za prijavu učešća
01.04.2014.

Početak konferencije
01.07.2014.

Organizator


Hrvatsko matematičko društvo

Telefon
+385 1 46 05 704

Faks
+385 1 46 80 335

Adresa e-pošte
hmd@math.hr

 

Kontakt osoba

Tanja Soucie

Telefon

Adresa e-pošte
soucie.tanja@gmail.com